ALUE.cz

stránka o Alue K. Loskotové a o doméně ALUE.cz

Kdo je Alue?

Alue K. Loskotová se narodila roku 1992 ve Valticích, dnes působí jako publicistka, poradkyně, spisovatelka a badatelka v oblasti esoteriky, ale celou tuto tématiku pojala velmi originálně, z čehož v konečném důsledku těží ona i její čtenáři.
Od roku 2006 píše na internetu známé stránky, první vedené pod oficiálním jménem, později pod pseudonymem Alue. Od prostého publikování na internetu se dostala k dobrovolně hrazené poradně, několika přednáškám, aktuálně se zapojuje do organizace a pomáhání na přednáškách TM. Rovněž vytváří naučné, duchovně laděné filmy pro veřejnost.
Nově napsala svoji první knihu pod názvem "Svět za oponou", kde prostřednictvím poutavého příběhu vypráví mnohé ze svého života.
Její práce zažívá neustálý rozkvět, získala si srdce stovek, možná tisíců lidí a denně nabízí pomoc a rady všem, kteří mají zájem poslouchat a pokládají otázky, které je tíží.
Její oficiální stránku naleznete na adrese http://aluska.org/

Význam jména Alue:

Jméno "Alue" není odvozeno ze žádného slova ze známých jazyků. Roku 2007 zažila Alue nezapomenutelné setkání se ženou, která jí toto jméno předala. Pod vlivem neuvěřitelných vzpomínek a shod se rozhodla jméno "Alue" vzít za své a začala ho používat místo křestního, se kterým se nikdy plně neztotožnila.
Jméno Alue má číselný význam 234. Skrývá v sobě kombinaci čísel 5 a 4, v základu obsahuje 9. Možná je to jeden z mnoha důvodů, proč se Alue rozhodla tento pseudonym používat vždy a všude a zařadit ho dokonce před své křestní jméno.

Skutečná historie domény ALUE.cz:

Do roku 2008 Alue nevlastnila žádnou doménu, své stránky vedla dva roky jako obyčejný blog. V té době se objevil jistý E.E., který jí nečekaně daroval již zaplacenou a nasměrovanou doménu ALUE.cz, která měla být pro ni darem za její neúnavnou práci. Bohužel se dar na další tři roky stal pro ni spíše prokletím, ale v této době novou doménu důvěřivě přijala. Netušila totiž, že za tímto darem se ve skutečnosti skrývá velmi rafinovaná past.

Za dobu správného fungování domény se mnoho věcí událo a Alue dala na svoji intuici a rady svých přátel. Rozhodla se, že chce být oficiálním vlastníkem domény, aby zabránila případnému zneužití, nebo zaprodání. Setkala se ale s nepřijatelným vydíráním ze strany E.E. A proto byla nucena rychle najít jiné řešení. Nad začarovanou doménou ALUE.cz se stáhly černé mraky a bylo patrné, že úmysl E.E. nebyl čistý. Na tehdejší nepříjemné zjistění bylo ale v tu dobu už pozdě.

Měsíc předtím, než byla doména ALUE.cz zneužita, zřídila si novou doménu ALUŠKA.org, na kterou rychle přešla. Výroba nového loga, bannerů, designu a zahlazování stop po původní doméně dalo sice mnoho práce, ale pouhý měsíc pod novou doménou stačil k tomu, aby ustála ztrátu původní adresy. Potom jí nezbývalo, než sledovat, co se bude dít s ALUE.cz doménou.

Jako první ji E.E. použil k tomu, aby sepsal srdceryvný falešný vzkaz, že doména ALUE.cz čeká pouze na svoji právoplatnou majitelku, ale jen pokud si o ni sama řekne. Skutečnost, že za změnu držitele domény požadoval nepřípustné, před čtenáři zatajil a tak se na internetu roznesly nepravdivé klepy o E.E. a Alue. Někdo považoval E.E. za zloděje, jiný za chudáka, někdo považoval Alue za žárlivou milenku a někdo dokonce vymyslel úplně novou verzi příběhu, že E.E. a Alue byli společníci na jednom webu a roku 2008 se rozpadli. Ve skutečnosti dnešní stránka ALUŠKA.org neměla nikdy druhého majitele a mezi E.E. a Alue nikdy milenecká zápletka neproběhla, ačkoliv se E.E. dva roky chvástal, že Alue z hloubi srdce miluje. Přesto jí doménu vzal, když na jeho požadavky nepřistoupila.

Když podvodný vzkaz neměl žádné odezvy ze strany Alue, rozhodl se E.E. doménu přesměrovat na podvodnou stránku, která vykrádala a kopírovala originální obsah stránky OSUD.cz a na něj také bez jakéhokoliv studu nepřiměřeně plivala.

Poté doménu ALUE.cz získala od E.E. jistá S.M., která vymyslela vlastní způsob, jak cizího jména zneužívat.
Vytvořila jednoduchou stránku "Prevence a léčba rakoviny", kde se vydávala za skutečnou Alue, používajíc dokonce původní starou adresu jejího e-mailu. Je známo, že minimálně jeden čtenář skutečné Alue v naivní víře na tuto stránku reagoval a poslal svůj příběh o rakovině.
Skutečný důvod, proč S.M. odkoupila doménu, proč se vydávala za Alue a proč si vybrala jako téma zrovna rakovinu, není v této době znám.

S.M. rovněž nabídla doménu k prodeji, patrně proto, že její snaha neměla žádnou širší odezvu a toho se chytil jistý Jindřich O., který začal s S.M. vyjednávat o koupi domény. Jak později vyšlo najevo, S.M. a E.E. táhli za jeden provaz a S.M. rozhodně neměla v úmyslu udělat to Jindřichovi snadné. Proto se spor táhl téměř půl roku, než konečně S.M. potvrdila změnu vlastníka domény. Jindřich nechal doménu přepsat zpět na Alue a tím tento zapeklitý příběh končí.

Alue poté nechala na ALUE.cz doméně vystavit památeční text na rady svých přátel, protože bylo jisté, že tato historie plná lží, kradení, zneužívání a podvodů doménu pošpinila a její přímé používání by nepřineslo nikomu štěstí.

Dnes doména ALUE.cz slouží k představení člověka, jehož jméno nese a také jako památka na nesmazatelnou minulost.

Skutečná Alue K. Loskotová se tímto distancuje od jakýchkoliv praktik E.E. a S.M. Nemá nic společného s podvodnými stránkami, na které byla doména v minulosti přesměrována, rovněž nikdy nezaložila web o rakovině, také jí v té době nepatřil ani e-mail zde uvedený.

Tento příběh by neměl upadnout v zapomnění a člověk by neměl nechávat možnost vznikat lžím a podvodným teoriím, pokud zná skutečnou pravdu. Účelem tohoto příběhu nebylo kohokoliv soudit, ale dát možnost dozvědět se pravdu všem lidem, kteří ji chtěli slyšet a kteří, ve snaze rozluštit záhadu, vymysleli nepodložené teorie o milencích a společnících.

Poděkování

Speciální poděkování tímto náleží v první řadě Jindrovi O., který šel s kůži na trh, uhradil a nakonec i získal doménu, aby konečné slovo měla pravda a aby jméno ALUE.cz již nikdy znovu nepadlo do špinavých intrik lidí, kteří se snaží zničit dobrou pověst konstruktivní práce na internetu.

Mnoho vděčnosti náleží také Pavlovi Č., který pomohl se správou domény ALUŠKA.org a stal se tak velkou oporou v této věci nejen pro Alue, ale také pro její práci. Rovněž mu náleží obrovský dík za pomoc se správou domény ALUE.cz.

V neposlední řadě patří obrovský dík všem blízkým přátelům, kteří stáli na straně Alue, poskytli dobré rady, oporu a pomoc.

Stejný dík patří také všem věrným čtenářům dnešních stránek ALUŠKA.org, kteří nevěřili lživému vzkazu, ani dalším trikům ze strany E.E. a dále zůstali nakloněni dobré věci.

Pokračujte na originální stránku Alue K. Loskotové:
www.ALUSKA.org